Εγκατάσταση

Ολοκληρωμένα έργα με το «Κλειδί στο Χέρι»

Συντήρηση

Συμβόλαια συντήρησης για κάθε χώρο, τόσο σε προληπτικό όσο και σε επισκευαστικό επίπεδο

Επισκευή

Επισκευή στοιχείων εγκαταστάσεων στον χώρο σας η μέσω των συνεργατών μας

Πιστοποίηση

Πιστοποίηση εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα πρότυπα (ISO - EN - HD)

JT Engineering

Η τεχνογνωσία στον χώρο των Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων είναι η δύναμή μας! Δύναμη που διακρίνει τα ειδικευμένα και πεπειραμένα στελέχη  μας, τα οποία συνεργάζονται πρωτίστως μαζί σας για να υλοποιήσετε τις ανάγκες σας. Εφαρμόζοντας τεχνικές υψηλών προδιαγραφών η Εταιρεία μας αναλαμβάνει να μελετήσει, να σχεδιάσει και να παραδώσει ολοκληρωμένο το δικό σας έργο με το «Kλειδί στο Xέρι».

Οι συνεργάτες μας Partners_Logos


Ενδεικτικό Πελατολόγιο της Εταιρείας μας και σχετικά έργα


Οι Πιστοποιήσεις της Εταιρείας μας

18001 JT Engineering

 

Η JT Engineering έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πρότυπων

ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007.

 

Διαχείριση και Ανάκτηση SF6 

Τον Ιούνιο του 2016 η εταιρεία πιστοποιήθηκε στην διαχείριση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό EC  Νo517/2014 και τον Κανονισμό Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου 2015, για διαχείριση και ανάκτηση αερίου SF6 από εξοπλισμό υψηλής τάσης.