Αποτύπωση και πιστοποίηση ηλεκτρικής εγκατάστασης της ΙΟΝ ΑΕ (Εργοστάσιο Μαρκοπούλου)