Αποτύπωση και πιστοποίηση ηλεκτρικής εγκατάστασης της ΙΟΝ ΑΕ (Εργοστάσιο Πειραιώς)